Västeråsbarometern

Västeråsbarometern är ett verktyg för att följa upp mål och beskriva situationen inom miljö- och välfärdsområdena i Västerås.

Projekt

Miljön i Västerås

Projekt TEMA

Välfärd

Projekt VP

Om Västeråsbarometern

På Västeråsbarometern används flera olika mätverktyg för att sammanställa och redovisa utvecklingen i kommunen. Här anges hur symbolerna ska tolkas.