Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Arbetsskador per sysselsatta

Till 2030 ska vi kunna skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö. Idag är arbetsgivare skyldiga att anmäla arbetsskada som drabbat en anställd.

Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetsolycka eller arbetssjukdom som har samband med arbetet. Även en olyckor som skett på väg till eller från arbete ingår i begreppet. En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på skadlig inverkan av arbetet under längre tid.

Antal anmälda arbetsskador i Västerås per 100 000 sysselsatta

Datakälla: Arbetsmiljöverket via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
1269 stycken (2020).
Utgångsvärde:
1184 stycken (2016).
Sidan senast uppdaterad: 2021-12-20
Indikator SDG.8.6