Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förvärvsarbetare

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
79,1 % (2019).
Utgångsvärde:
74,9 % (2010).

Kommentar

Andel förvärsarbetare låg 2019 på 79 procent i kommunen. Uppgifter för 2020 har ännu inte publicerats och det går därför inte se vilken effekt pandemin har haft på andel förvärsarbetare. Andelen är något högre hos män. Sedan 2010 går det se en uppåtgående trend.

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-20
Indikator SDG.8.4