Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Långtidsarbetslöshet

Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig
arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Med långtidsarbetslös menas i nyckeltalet att ha varit öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader under året. Kommuner har en viss rådighet över långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva arbetsmarknadsverksamhet.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Datakälla: Arbetsförmedlingen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010.
Senaste värdet:
5,6 % (2020).
Utgångsvärde:
4,6 % (2010).

Kommentar

Andel långtidsarbetslösa går åt fel håll och har ökat sedan 2010 och ligger nu på 5,6 procent. Ökningen 2020 kan till stor del kopplas till pandemin. Andel långtidsarbetslösa män är 5,4 procent och 5,8 procent hos kvinnor. Långtidsarbetslösheten är högre i kommunen jämfört med riket.

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-20
Indikator SDG.8.2