Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Unga arbetslösa

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen.

Denna indikatorn visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar.

Datakälla: SCB, RAMS via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
6,6 % (2018).
Utgångsvärde:
7,8 % (2010).

Kommentar

Andel unga arbetslösa var 2018 6,6 procent i kommunen vilket är samma nivå som riket. Andelen unga arbetslösa män minskade markant 2017 men är fortarande något högre jämfört med kvinnor.

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-20
Indikator SDG.8.3