Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bensinleveranser

Statistiken visar den totala mängden levererad bensin till slutliga användare (de som tankar) inom Västerås kommun.

Årlig leverans av bensin till Västerås

Datakälla: SCB "Oljeleveranser kommunvis redovisning"
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2001.
Senaste värdet:
36746 m³ (2020).
Utgångsvärde:
78300 m³ (2001).

Kommentar

Bensinleveranserna till slutliga förbrukare (det vill säga de fordonsförare som tankar bensin) minskade med över 30 procent mellan 2015 och 2020. Denna minskning beror till största delen på att andelen dieselbilar ökat i fordonsparken, men även på en liten ökning av biobränslen. Den ökning av bensinleveranserna som skedde från 2008 till 2009 varr oväntad med tanke på att bensinförbrukningen per invånare samtidigt minskade.

Under 2010-2013 minskar återigen bensinleveranserna och de är lägre än dieselleveranserna.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.18