Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Bilinnehav

Statistiken kommer från Transportstyrelsens fordonsregister och avser samtliga personbilar i trafik vid slutet av året.

Bilinnehav per tusen invånare

Datakälla: Trafikanalys, "Fordon i län och kommuner" RSK2
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1990.
Senaste värdet:
456 stycken (2020).
Utgångsvärde:
409 stycken (1990).

Kommentar

Bilinnehavet har ökat såväl i riket som i länet och kommunen under den senaste 35 årsperioden. Sedan år 2006 har bilinnehavet legat på en stabil nivå både i riket, länet och kommunen. Det ses för de senare åren återigen en liten ökning.

Bilinnehavet i Västerås är mindre än i både Västmanlands län och riket, vilket är väntat med tanke på en stads täta bebyggelse och tillgång till kollektivtrafik i jämförelse med glesbygd.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.13.14