Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Dieselleveranser

Statistiken visar den totala mängden levererad diesel till slutliga användare (de som tankar) inom Västerås kommun.

Årlig leverans av diesel till Västerås

Datakälla: SCB "Oljeleveranser kommunvis redovisning"
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2001.
Senaste värdet:
108116 m³ (2020).
Utgångsvärde:
44300 m³ (2001).

Kommentar

Dieselleveranserna till slutliga förbrukare (det vill säga de fordonsförare som tankar diesel) har ökat sedan år 2001. Ökningen stämmer väl överens med den ökade försäljningen av dieselbilar och särskilt miljöklassade dieselbilar.

Sedan 2009 har försäljningen av diesel ökat stadigt i Västmanland och Västerås men sett för hela riket har kurvan planat ut och ökningen avstannat. Mellan år 2019 och 2020 minskade leveranserna dock, vilket kan vara kopplat till pandemin.

Eftersom statistiken består av inrapporterade siffror från ett mindre antal aktörer i bränslebranschen kan det förekomma årliga variationer på grund av exempelvis mätfel.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.19