Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förbrukning av fossila bränslen

Förbrukningen av bensin och diesel per invånare i Västerås.

Bensin- och dieselförbrukning, liter per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (liter)

0

Bensin

1999

481

1

Bensin

2000

483

2

Bensin

2001

498

3

Bensin

2002

493

4

Bensin

2003

503

5

Bensin

2004

519

6

Bensin

2005

522

7

Bensin

2006

519

8

Bensin

2007

488

9

Bensin

2008

464

10

Bensin

2009

427

11

Bensin

2010

432

12

Bensin

2011

397

13

Bensin

2012

336

14

Bensin

2013

306

15

Bensin

2014

281

16

Bensin

2015

264

17

Bensin

2016

245

18

Diesel

1999

23

19

Diesel

2000

26

20

Diesel

2001

27

21

Diesel

2002

28

22

Diesel

2003

29

23

Diesel

2004

31

24

Diesel

2005

33

25

Diesel

2006

46

26

Diesel

2007

62

27

Diesel

2008

76

28

Diesel

2009

77

29

Diesel

2010

73

30

Diesel

2011

82

31

Diesel

2012

92

32

Diesel

2013

106

33

Diesel

2014

118

34

Diesel

2015

132

35

Diesel

2016

142

Datakälla: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Kommentar

Bensinförbrukningen per invånare nådde sin topp under 2005 med 522 liter per person och år. Därefter har den genomsnittliga bensinförbrukningen vänt neråt och under de senaste åren har minskningen varit markant. Samtidigt som bensinförbrukningen har minskat har den genomsnittliga dieselförbrukningen per invånare mer än fördubblats under perioden 2005 till 2010.

Under 2010 låg förbrukningen av bensin och diesel per invånare på en relativt stabil nivå.

2011 års siffror är ej jämförbara med tidigare mätvärden på grund av en förändrad uträkningsmodell.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.13.17