Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Leveranser av E85

Nyckeltalet visar hur stor andel av den totala årliga leveransen av fordonsbränslen till Västerås som utgörs av etanol E85. Statistiken baseras på Energimyndighetens kommunvisa statistik om leveranser av etanol E85, bensin och diesel till slutliga förbrukare.

Andel etanol E85 av den totala årliga leveransen fordonsbränslen till Västerås

Datakälla: Energimyndigheten "Oljeleveranser kommunvis redovisning"
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2008.
Senaste värdet:
2,1 % (2013).
Utgångsvärde:
2,1 % (2008).

Kommentar

År 2008 var det första året som etanol E85 särredovisades i drivmedelsstatistiken. Sedan dess ligger andelen på en jämn nivå med en aning till negativ trend. Andelen personbilar som drivs med etanol E85 minskar i riket sedan regler för dessa som förmånsbilar ändrades.

Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.13.20