Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Tunga/starka bilar

Med en tung/stark bil avses en personbil som väger över 1 500 kg och samtidigt har en motorstyrka på mer än 115 kW (156 hk).

Statistiken visar hur stor andel som är tunga/starka bilar av samtliga personbilar i trafik registrerade i Västerås.

Andel tunga/starka bilar bland personbilar i trafik

Rad-id Datum Värde (%)

0

1998

4,8

1

2000

7,7

2

2003

11,8

3

2004

13,8

4

2005

15,4

5

2006

17,3

6

2007

18,9

7

2008

19,9

8

2009

20,7

9

2010

21,9

10

2011

22,8

11

2012

23,8

12

2013

24,7

13

2014

25,2

14

2015

26,7

15

2016

27,7

16

2017

28,9

17

2018

28,86

18

2019

30,91

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Andelen tunga/starka bilar har ökat kraftigt under 2000-talet.

Trenden är liknande för Västmanlands län och riket som helhet.

Tunga/starka bilar förbrukar i allmänhet mer bränsle än mindre bilar. Detta leder till större utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Andelen tunga/starka bilar bör alltså minska för att minska dess stora miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21
Indikator SDG.13.15