Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Växthusgasutsläpp per sektor

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Halterna av dessa växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Nationellt miljömål
Sveriges nationella miljömål är att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005.
Senaste värdet:
470622 kg (2020).
Utgångsvärde:
983502 kg (2005).
Nationellt miljömål:
149355 kg (2045).

Kommentar

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 40 procent. År 2014 samt även 2011 minskade utsläppen markant vilket främst beror på ökad andel förnybart i fjärrvärmen. År 2014 började kraftvärmeverket elda avfall istället för kol och olja. Dock används fortfarande lite kol och olja, sju procent av fjärrvärmeproduktionen är fossilt. Utsläppen från fjärrvärmen är därför relativt högt i förhållande till riket.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.13.4