Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Naturreservat

MÅL: Naturreservatet Björnön och Naturreservatet Johannisberg omvandlas senast 2015 från statligt till kommunalt naturreservat.

I Västerås kommun finns 18 reservat. Av dessa är 17 st statligt bildade naturreservat och ett är ett kommunalt bildat kulturreservat. I de statligt bildade reservaten är Länsstyrelsen i Västmanland huvudman och i åtta av dessa är Västerås stad utsedda förvaltare. Västerås stad är i nuläget endast både huvudman och förvaltare för det eget bildade kommunala kulturreservatet Gäddeholms herrgård.

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-11
Indikator SDG.15.2