Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Anmälda våldsbrott

Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld
överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare

Datakälla: BRÅ & SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
999 st/100 000 inv. (2020).
Utgångsvärde:
923 st/100 000 inv. (2000).

Kommentar

Andelen våldsbrott som anmälts i Västerås per 100 000 invånare har varit kring 1000 varje år de senaste åren. År 2000 anmäldes färre brott per invånare, men sedan det höga värdet 2010 har en viss minskning skett.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-10
Indikator SDG.16.2