Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förstagångsväljare

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i
allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i
synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
81,0 % (2018).
Utgångsvärde:
74,0 % (2010).

Kommentar

Andel förstagångsväljare ökar och låg i det senaste valet på 81 procent. Andelen är högre hos kvinnor än män, 85 respektive 77 procent.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-10
Indikator SDG.16.3