Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Invånare som avstår från att gå ut ensam

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma. Det är också vanligare bland äldre och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att avstå från att gå ut ensam.

Indikatorn bygger på andelen som i enkäten Hälsa på lika villkor uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam, 4-årsmedelvärden.

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014.
Senaste värdet:
33 % (2020).
Utgångsvärde:
28 % (2014).

Kommentar

Andel invånare som har svarat att de avstår från att gå ut ensamma har ökat under åren och ligger nu på 33 procent. Andelen är betydligt högre hos kvinnor där nästan hälften avstår från att gå ut ensamma. Flera i Västerås har svarat ja på frågan jämfört med riket.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-10
Indikator SDG.16.1