Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Genomförande och globalt partnerskap

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Målet är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Inga indikatorer redovisas här på grund av att de inte är applicerbara på Västerås kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-07
Huvudområde SDG.17