Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Elavbrott

En välfungerande elförsörjning är betydelsefull för både den enskilde och för samhällets
funktion och dess utveckling. I Sverige har vi ett driftsäkert elsystem men tekniska fel, extremt väder, olyckor och sabotage kan fortfarande orsaka elavbrott. Långa elavbrott kan leda till problem med vattenförsörjning, kommunikation och mycket annat som idag är beorende av el.

Att ha tillgång till pålitlig och modern energi är viktigt, varför denna indikator mäter total avbrottstid för långa avbrott under året per kund, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Datakälla: Energimarknadsinspektionen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
40 minuter/kund (2020).
Utgångsvärde:
34 minuter/kund (2016).

Kommentar

I snitt var den genomsnittliga avbrottstiden per kund 56 minuter i kommunen år 2019, vilket är betydligt lägre än snittet för riket på 156 minuter per kund samt lägre än länet och kommungruppen.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.7.1