Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

Fjärrvärmebranchen har sedan 1980-talet minskat sin klimatpåverkan tack vare ökad användning av förnybara bränslen. För att nå en helt klimatneutral fjärrvärme krävs att den sista andelen av fossila bränslen fasas ut.

Indikator visar andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
81,7 % (2020).
Utgångsvärde:
49,4 % (2010).

Kommentar

Drygt 70 procent av fjärrvärmen i Västerås är förnybar. Bränslemixen i fjärrvärmen som produceras av Mälarenergi består 62 procent av återvunnen energi varav 37 procent är avfall. Delar av avfallet räknas som fossilt då den delvis består av plast. 29 procent av bränslemixen består av biobränslen samt knappt sju procent är olja och stenkol.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.7.2