Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Slutanvändning av energi

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förbränning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, är bland de största bidragarna till klimatpåverkan. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Indikatorn visar total slutanvändning av energi som sker inom kommunens gränser räknat per invånare.

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området per invånare

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
24,6 MWh/inv. (2020).
Utgångsvärde:
28,8 MWh/inv. (2011).

Kommentar

Energianvändningen per invånare ligger på ungefär samma nivå som 2011. Jämfört med riket, länet och kommungruppen är energianvändningen per invånare lägre i Västerås. Kollar man på den totala energianvändningen istället för per invånare har användningen istället ökat med nästan 12 procent.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-31
Indikator SDG.7.3