Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Insamlat hushållsavfall

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada

Kommentar

Hushållsavfallet per person i Västerås är högre än städer av liknande storlek och medelvärdet för Sveriges alla kommuner. Vid senaste mätning fanns en positiv utveckling jämfört med år 2011 men utvecklingen har inte skett i en tydlig nedåtgående trend. Antalet kilogram hushållsavfall per person är något lägre än Västmanlands läns kommuner.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-06
Indikator SDG.12.1