Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Insamlat hushållsavfall

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Västerås

2011

591

1

Västerås

2012

583

2

Västerås

2013

534

3

Västerås

2014

522

4

Västerås

2015

553

5

Västerås

2016

556

6

Västerås

2017

552

7

Västerås

2018

535

8

Västerås

2019

535

9

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

537

10

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

592

11

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

549

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

539

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

567

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

587

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

575

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

538

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

551

18

Större stad (ovägt medel)

2011

506

19

Större stad (ovägt medel)

2012

487

20

Större stad (ovägt medel)

2013

496

21

Större stad (ovägt medel)

2014

487

22

Större stad (ovägt medel)

2015

493

23

Större stad (ovägt medel)

2016

479

24

Större stad (ovägt medel)

2017

473

25

Större stad (ovägt medel)

2018

463

26

Större stad (ovägt medel)

2019

449

27

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

522

28

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

525

29

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

519

30

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

520

31

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

527

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

518

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

515

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

499

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

503

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada

Kommentar

Hushållsavfallet per person i Västerås är högre än städer av liknande storlek och medelvärdet för Sveriges alla kommuner. Vid senaste mätning fanns en positiv utveckling jämfört med år 2011 men utvecklingen har inte skett i en tydlig nedåtgående trend. Antalet kilogram hushållsavfall per person är något lägre än Västmanlands läns kommuner.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-06
Indikator SDG.12.1