Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Materialåtervinning

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2011.
Senaste värdet:
38 % (2019).
Utgångsvärde:
49 % (2011).
Sidan senast uppdaterad: 2021-06-22
Indikator SDG.12.2