Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Materialåtervinning

Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala hushållsavfallet som samlats in till materialåtervinning. I nyckeltalet ingår också den så kallade rejekten, det vill säga den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Västerås

 38

2019

1

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

 36

2019

2

Större stad (ovägt medel)

 42

2019

3

Alla kommuner (ovägt medel)

 37

2019

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada

Kommentar

År 2019 har 38 procent av hushållsavfallet samlats in till materialåtervinning, vilket är liknande det nationella snittet men något lägre än andra större städer. Andelen har sedan 2011 legat mellan 30 och 50 procent, men inte visat på en tydlig ökning- eller minskningstrend.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-17
Indikator SDG.12.2