Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Materialåtervinning

Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala hushållsavfallet som samlats in till materialåtervinning. I nyckeltalet ingår också den så kallade rejekten, det vill säga den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västerås

2011

49

1

Västerås

2012

34

2

Västerås

2013

36

3

Västerås

2014

43

4

Västerås

2015

44

5

Västerås

2016

46

6

Västerås

2017

47

7

Västerås

2018

38

8

Västerås

2019

38

9

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2011

38

10

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2012

33

11

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2013

35

12

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2014

39

13

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2015

40

14

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2016

42

15

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2017

44

16

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2018

37

17

Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)

2019

36

18

Större stad (ovägt medel)

2010

41

19

Större stad (ovägt medel)

2011

39

20

Större stad (ovägt medel)

2012

42

21

Större stad (ovägt medel)

2013

43

22

Större stad (ovägt medel)

2014

45

23

Större stad (ovägt medel)

2015

45

24

Större stad (ovägt medel)

2016

44

25

Större stad (ovägt medel)

2017

46

26

Större stad (ovägt medel)

2018

41

27

Större stad (ovägt medel)

2019

42

28

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32

29

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

35

30

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

36

31

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

36

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

39

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

39

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

39

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

40

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

37

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

37

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada

Kommentar

År 2019 har 38 procent av hushållsavfallet samlats in till materialåtervinning, vilket är liknande det nationella snittet men något lägre än andra större städer. Andelen har sedan 2011 legat mellan 30 och 50 procent, men inte visat på en tydlig ökning- eller minskningstrend.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-17
Indikator SDG.12.2