Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Hav och marina resurser

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Målet är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Inga indikatorer redovisas här på grund av att de inte är applicerbara på Västerås kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-07
Huvudområde SDG.14