Avfall och återvinning

MÅL: I Västerås arbetar vi för en hållbar avfallshantering där långsiktighet, miljö och hälsa är i fokus.

Vår livsstil ger upphov till stora mängder avfall. Beroende på hur vi sorterar vårt avfall kan vi minska andelen som lämnas på soptippen.

Under området avfall kan du bl a följa hur mycket bioavfall eller farligt avfall vi samlar in samt hur mycket vi ökar vår återvinning.

Delmål

Målet har uppnåttsMiljömedvetenhet om avfall

Delmål TEMA.7.2

Vi ska sprida kunskap i Västerås stad för att påverka och öka miljömedvetenheten om avfallshanteringen.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsÖkad återvinning

Delmål TEMA.7.3

Avfallshanteringen ska utvecklas och bidra till ökad resurshushållning och att avfallet behandlas efter dess inneboende egenskaper.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsMinskad andel deponirest

Delmål TEMA.7.4

Målet är att andelen deponirest ska minskas till 15 procent år 2009, jämfört med 20 procent år 2002.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet ser ut att uppnåsÖkad insamling av bioavfall

Delmål TEMA.7.5

Insamling av bioavfall ska öka och avsättningen av biogas och kompost/rötrest ska långsiktigt tryggas genom kvalitetssäkring av insamlings- och behandlingssystemen.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsMinskad mängd farligt avfall i samhället

Delmål TEMA.7.6

Insamlingen av farligt och skadligt avfall ska hålla en hög nivå som syftar till att mängden farligt avfall i samhället minskar.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Kontakt