Miljömedvetenhet om avfall

Vi ska sprida kunskap i Västerås stad för att påverka och öka miljömedvetenheten om avfallshanteringen.

Information är ett viktigt medel för att öka förståelsen för de förändringar i avfallshanteringen som genomförs och motivera hushållen att sortera sitt avfall. I Västerås arbetar vi därför kontinuerligt med skolinformation, studiebesök och skriftlig information.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Skolinformation

Indikator TEMA.7.2.1

Antal skolelever per år som fått information om avfallshantering

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 6687 personer2018
Kontakt