Miljömedvetenhet om avfall

Vi ska sprida kunskap i Västerås stad för att påverka och öka miljömedvetenheten om avfallshanteringen.

Information är ett viktigt medel för att öka förståelsen för de förändringar i avfallshanteringen som genomförs och motivera hushållen att sortera sitt avfall. I Västerås arbetar vi därför kontinuerligt med skolinformation, studiebesök och skriftlig information.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtInformationsinsatser

Åtgärd TEMA.7.2.2
Kontakt