Skolinformation

Målet är att besöka 4 000 elever/år och informera om miljö och avfallsfrågor. Vi träffar elever i alla åldrar, från förskoleklass till högskolan. SFI är inräknade i antal elever.

Antal skolelever per år som fått information om avfallshantering

Datakälla: VafabMiljö
Kontakt