Deponirest på återbruken

Av det grovavfall som lämnas till återbruken är ambitionen att öka återvinningen och minska deponiresten.

Andel deponirest på återbruken i Västerås

Datakälla: Vafab Miljö AB

Kommentar

Målet uppnåddes redan 2005, då andelen deponirest hade sjunkit till 13,9 procent.

Kontakt