Minskad mängd farligt avfall i samhället

Insamlingen av farligt och skadligt avfall ska hålla en hög nivå som syftar till att mängden farligt avfall i samhället minskar.

2009 ska mängden farligt avfall från hushåll, som lämnas till kommunens insamlingssystem hålla minst samma höga nivå som 2003, 15,7 kg/inv.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Insamling av farligt avfall

Indikator TEMA.7.6.1

Antal kilo farligt avfall som samlats in via Återbruk per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 23,6 kg/invånare2018
Kontakt