Insamling av farligt avfall

Hushållens farliga avfall omfattar småbatterier, bilbatterier, småkemikalier, tryckimpregnerat virke, elektonikavfall kyl och frys.

Antal kilo farligt avfall som samlats in via Återbruk per invånare

Datakälla: VafabMiljö AB

Kommentar

Farligt avfall insamlat på Återbruken

Kontakt