Ökad återvinning

Avfallshanteringen ska utvecklas och bidra till ökad resurshushållning och att avfallet behandlas efter dess inneboende egenskaper.

Antal kilo återvunnet avfall per person som samlas in via återbruken skall öka jämfört med 2002

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Återvinning via återbruken

Indikator TEMA.7.3.1

Antal kilo återvunnet material som samlats in via återbruk per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2002
Senaste värdet: 155 kg/invånare2018
Kontakt