Återvinning via återbruken

Grönavfall, metallskrot, plast och well-papp avsett för materialåtervinning, samt jord och sten avsett för användning som konstruktionsmaterial på deponi. Producentansvarsmaterial ingår ej.

Antal kilo återvunnet material som samlats in via återbruk per invånare

Datakälla: VafabMiljö AB

Kommentar

Det finns en tydlig trend av att insamlade mängder ökar. Västeråsarna är fortsatt duktiga på att lämna in återvinningsbart material till Återbruken.

Kontakt