Hushållens bioavfall

Utsorterat bioavfall som rötats eller tidigare komposterats.

Antal kilo bioavfall som rötas per invånare

Datakälla: VafabMiljö AB

Kommentar

Den totala mängden insamlat bioavfall i Västerås minskade något från 8 773 ton 2012 till 8 670 ton 2013 medan befolkningen ökade något från 140 499 till 141 131 personer.

Kontakt