Västeråsarnas energianvändning

MÅL: Genom en effektiv energirådgivning ska västeråsarnas användning av el- och uppvärmningsenergi minska.

Västerås stad ska genom aktiv rådgivning stimulera till att användningen av elenergi per invånare minskar med 5 procent samt att användningen av uppvärmningsenergi per invånare ska minska med minst 5 % till utgången av 2015 jämfört med 2004.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Kontakt