Elanvändning i kommunägda fastigheter

MÅL: Den specifika elanvändningen i verksamheter som bedrivs i kommunägda fastigheter ska minska med minst 10 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Med kommunägda fastigheter menas fastigheter som kommunen äger, till exempel skolor, förskolor, gymnasium, kontor, köpcenter, allmännyttans bostäder och gatubelysning.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Elanvändning i kommunägda lokaler

Indikator TEMA.2.3.1

Uppmätt el i lokaler som ägs av Västerås stad.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 54,8 kWh/m²2018

Elanvändning i kommunägda bostäder

Indikator TEMA.2.3.2

Uppmätt fastighetsel i bostäder som ägs av Bostads AB Mimer.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 14,2 kWh/m²2018
Kontakt