Elanvändning i kommunägda fastigheter

MÅL: Den specifika elanvändningen i verksamheter som bedrivs i kommunägda fastigheter ska minska med minst 10 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Med kommunägda fastigheter menas fastigheter som kommunen äger, till exempel skolor, förskolor, gymnasium, kontor, köpcenter, allmännyttans bostäder och gatubelysning.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Kontakt