Elanvändning i kommunägda bostäder

Nyckeltalet visar kommunala bostadsbolaget Mimers fastighetsel.

Uppmätt fastighetsel i bostäder som ägs av Bostads AB Mimer.

Datakälla: Bostads AB Mimer

Kommentar

Under 2017 har arbetet med att effektivisera belysningen i trapphus, tvättstugor, källare och vindar fortsatt. Mimer har även bytt till nya varvtalsstyrda ventilationsfläktar med temperatur- och tryckstyrning. Dessa fläktar förbrukar upp till 40 procent mindre el med bibehållen, ofta till och med bättre, luftkvalitet i bostäderna. I år har vi även bytt ut ett 40-tal äldre motorvärmaruttag, de nya har en optimerad användning då drifttiden styrs av tid och utomhustemperatur.
Utöver målet i Energiplanen är Bostads AB Mimer även anslutna till ett högre mål genom SABO:s Klimatinitiativ.

Kontakt