Bränslemix kraftvärmeverket

Fördelning av ingående bränslen vid Kraftvärmeverket i Västerås angivet som procent. 2018 är bränslefördelningen 41% förnybart; 51% avfall och 8% fossilt (inkl torv).

Fördelning av bränslen vid Kraftvärmeverket

Kol och olja
Torv
Avfall fossil andel
Avfall bioandel
Biobränsle
Datakälla: Mälarenergi
Kontakt