Utred förutsättningarna för vindkraft

Förutsättningarna för att introducera och utveckla vindkraftenergi i Västerås ska utredas.

Resultat

Två områden har identifierats som intressanta för vindkraft - Skutterön och Gäddeholm där det kan vara ekonomiskt lönsamt att etablera vindkraft. Bägge platserna rymmer 1-2 vindkraftverk á 2 MW. Stora delar av områdena har dock höga naturvärden eller är tätbefolkade.
I dagsläget drivs ingen av platserna vidare. Däremot har Mälarenergi i december 2010 valt att gå in som delägare i vindkraftsbolaget Samkraft AB i Gävleborgs län för att bidra till en ökad produktion av förnybar energi.

Kontakt