Konvertering till fjärrvärme

MÅL: Minst 200 småhus skall ha konverterats från fossila bränslen och el till fjärrvärme vid utgången av 2012.

Målet avser endast befintlig bebyggelse, ej nyproduktion. För att målet ska uppnås krävs att minst 25 småhus per år konverteras till fjärrvärme.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Konverterade småhus

Indikator TEMA.2.6.1

Antal konverterade småhus från fossila bränslen och el till fjärrvärme. (Statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 385 stycken2012
Kontakt