Konvertering till fjärrvärme

MÅL: Minst 200 småhus skall ha konverterats från fossila bränslen och el till fjärrvärme vid utgången av 2012.

Målet avser endast befintlig bebyggelse, ej nyproduktion. För att målet ska uppnås krävs att minst 25 småhus per år konverteras till fjärrvärme.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Målet är uppnått, totalt har 385 hus konverterats till fjärrvärme sedan 2004

Kontakt