Konverterade kommunägda fastigheter

Fastighetskontoret arbetar med att avveckla användningen av olja och direktverkande el som uppvärmningsform i egna fastigheter.

Nyckeltalet visar hur många av fastigheterna som har konverterats och hur många som återstår (ej konverterade). De fastigheter som är konverterade är även uppdelat efter vilket förnybart alternativ som fastigheten har konverterats till.

Antal konverterade kommunägda fastigheter till respektive förnybart alternativ

Fjärrvärme
Värmepump - Grön El
Biobränsle
Ej konverterade
Närvärme
Målvärde
Datakälla: Västerås stad, Fastighetskontoret

Kommentar

Fastighetskontorets arbete med att avveckla användning av olja och direktverkande el som uppvärmningsform i egna fastigheter har genomförts i hög takt. Vid utgången av 2011 har det genomförts ytterligare 5 konverteringar och aktuella uppvärmningsformer var fjärrvärme och bergvärmepump. Sammanlagt har det genomförts konverteringar i 54 fastigheter sedan start och målet är nått.