Nyproduktion av lågenergihus

MÅL: Vid nyproduktion ska minst 250 bostäder vara byggda enligt principen lågenergihus vid utgången av 2012.

Kommunfullmäktige har beslutat om en definition för lågenergihus i Västerås, något som är unikt i Sverige. Kravet på lågenergihus gäller för nybyggnation på kommunal mark och gäller för småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader. Hur definitionen lyder redovisas via länken till höger.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Lågenergihus i Västerås

Indikator TEMA.2.5.1

Antal lågenergihus där byggsamråd* är genomförda. (Statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 1376 stycken2014