Nyproduktion av lågenergihus

MÅL: Vid nyproduktion ska minst 250 bostäder vara byggda enligt principen lågenergihus vid utgången av 2012.

Kommunfullmäktige har beslutat om en definition för lågenergihus i Västerås, något som är unikt i Sverige. Kravet på lågenergihus gäller för nybyggnation på kommunal mark och gäller för småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader. Hur definitionen lyder redovisas via länken till höger.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Åtgärder