Nyproduktion av lågenergihus

MÅL: Vid nyproduktion ska minst 250 bostäder vara byggda enligt principen lågenergihus vid utgången av 2012.

Kommunfullmäktige har beslutat om en definition för lågenergihus i Västerås, något som är unikt i Sverige. Kravet på lågenergihus gäller för nybyggnation på kommunal mark och gäller för småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader. Hur definitionen lyder redovisas via länken till höger.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Områden som är aktuella för byggnation av lågenergihus är för närvarande Herrgårdsängen (etapp ett i området Gäddeholm), kv Kartbladet, Gotö, Lillhamra och Lillåudden.

I och med att det inte är möjligt att ställa särkrav efter den 1:a Januari 2015 så mäts målet till och med 2014-12-31