Uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter

MÅL: Den specifika användningen av uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter ska minska med minst 15 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Med kommunala fastigheter menas fastigheter som kommunen äger, till exempel skolor, förskolor, gymnasium, kontor och allmännyttans bostäder.

Målet gäller användning av uppvärmningsenergi totalt inom Fastighetskontorets och Bostads AB Mimers bestånd.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Uppvärmningsenergi i kommunägda lokaler

Indikator TEMA.2.4.1

Energianvändning för uppvärmning i kommunägda lokaler.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 92,9 kWh/m²2018

Uppvärmningsenergi i kommunägda bostäder

Indikator TEMA.2.4.2

Energianvändning för uppvärmning i kommunägda bostäder

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 124 kWh/m²2018