Uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter

MÅL: Den specifika användningen av uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter ska minska med minst 15 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Med kommunala fastigheter menas fastigheter som kommunen äger, till exempel skolor, förskolor, gymnasium, kontor och allmännyttans bostäder.

Målet gäller användning av uppvärmningsenergi totalt inom Fastighetskontorets och Bostads AB Mimers bestånd.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås